img
  • img oleh Amalia Rahmawati

Pengumuman Daya Tampung Mutasi Masuk Tahap 2

Daya tampung mutasi masuk tahap 2 SMA Negeri 7 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/20223

Jadwal Pelaksanaan :

  1. 29 Agustus 2022 : Pengumuman
  2. 01-02 Agustus 2022 : Pendaftaran
  3. 03 Agustus 2022 : Seleski Tes Tertulis dan Wawancara
  4. 04 Agustus 2022 : Pengumuman Hasil Seleksi
  5. 05 Agustus 2022 : Lapor Diri