img
  • img oleh Humas

Projek Profil Pelajar Pancasila : Drama Musikal Kebhinekaan Global kelas XI

Projek Profil Pelajar Pancasila atau kerap disingkat dengan P5, merupakan salah satu program pemerintah yang berjalan seiring dengan kurikulum merdeka. Adapun SMA Negeri 7 Jakarta, mengadakan tema “Kebhinekaan Global” sebagai tema besar pada projek kali ini, dimana dalam projek untuk jenjang Fase F kelas XI, diperuntukkan membuat sebuah drama musikal yang memiliki ciri khas akan budaya dalam negeri. Berlangsung pada hari Jumat, 29 September dan 06 Oktober 2023.

Projek kali ini membagi setiap kelasnya menjadi dua kelompok, dimana dalam satu kelompok, wajib untuk membuat sebuah drama musikal, sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Projek kali ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, mulai dari pembuatan yang meliputi menyusun naskah drama, kemudian dilanjutkan dengan proses pembacaan naskah, agar para pemain dapat merasakan perasaan dari karakter yang diperankan.

Dilanjutkan dengan membuat properti kelengkapan dan tentunya, membuat koreografi tari agar drama yang dibuat terlihat semakin menarik. Dan tentunya, melalui proses dubbing suara juga, agar suara dapat terdengar jelas ketika penampilan berlangsung.

Penampilan ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan berarti. Semoga SMA 7 semakin jaya!