img
  • img oleh Humas

Projek Profil Pelajar Pancasila : Penayangan Mini Vlog Kelas XI

Projek profil pelajar pancasila merupakan salah satu inovasi dalam kurikulum merdeka yang menitikberatkan pada kemandirian dan sifat-sifat baik yang akan ditumbuhkan kepada para peserta didik, diantaranya Kemandirian, Kebhinekaan Global, Bergotong Royong, Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kreatif dan Bernalar Kritis

Pada kesempatan kali ini, bidang Kurikulum SMA Negeri 7 Jakarta mengadakan penayangan bersama mini vlog yang telah dibuat oleh semua kelas di tingkat XI, lebih tepatnya fase F. Mini vlog ini bertema pembangunan berkelanjutan dengan fokus kepada fasilitas umum yang mengedepankan teknologi berkelanjutan. Diadakan di Aula SMA Negeri 7 Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024 dan 21 Mei 2024